Camera Kbvision IP AI

CAMERA KBVISION IP AI 5MP KX-DAi5004MN-EB

10.064.000₫
12.580.000₫

CAMERA KBVISION IP AI 5MP KX-DAi5005MN-EB

10.064.000₫
12.580.000₫

CAMERA KBVISION IP AI 2MP KX-DAi2204N-EB

5.040.000₫
6.300.000₫

CAMERA KBVISION IP AI 2MP KX-DAi2203N-EB

5.840.000₫
7.300.000₫

CAMERA KBVISION IP AI FULL COLOR 2MP KX-DAiF2203N-B

7.168.000₫
8.960.000₫

CAMERA KBVISION IP AI 4MP KX-CAi4205MN

6.384.000₫
7.980.000₫

CAMERA KBVISION IP AI 4MP KX-CAi4204N-B

4.880.000₫
6.100.000₫

CAMERA KBVISION IP AI 4MP KX-CAi4203N-B

5.088.000₫
6.360.000₫

CAMERA KBVISION IP AI 2MP KX-DAi2205MN-EB

8.160.000₫
10.200.000₫

CAMERA KBVISION IP AI 2MP KX-CAi2205MN

6.224.000₫
7.780.000₫

CAMERA KBVISION IP AI 2MP KX-DAi2204N

5.040.000₫
6.300.000₫

CAMERA KBVISION IP AI 2MP KX-CAi2204N-B

3.904.000₫
4.880.000₫

CAMERA KBVISION IP AI 2MP KX-DAi2203N

5.664.000₫
7.080.000₫

CAMERA KBVISION IP AI 2MP KX-CAi2203N-B

3.856.000₫
4.820.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: