Đầu ghi hình 16/32/64 kênh Dahua (16 sản phẩm)

DAHUA

Đầu ghi XVR4116HS-X

5.170.000₫ 3.102.000₫
DAHUA

Đầu ghi XVR5116HS-X

7.238.000₫ 4.342.800₫
DAHUA

Đầu ghi XVR5216AN-X

10.340.000₫ 6.204.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI XVR5116H-4KL-X

10.720.000₫ 6.432.000₫
DAHUA

Đầu ghi XVR5216AN-4KL

10.890.000₫ 6.534.000₫
DAHUA

Đầu ghi XVR4232AN-X

12.320.000₫ 7.392.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI XVR5216AN-4KL-X

12.600.000₫ 7.560.000₫
DAHUA

Đầu ghi XVR5232AN-X

17.270.000₫ 10.362.000₫
DAHUA

Đầu ghi XVR5432L

22.160.000₫ 13.296.000₫