Đầu ghi hình 4/8 kênh Dahua

Đầu ghi XVR1A04

1.222.100₫
2.222.000₫

Đầu ghi XVR1A08

1.573.000₫
2.860.000₫

Đầu ghi XVR4104HS-X1

1.645.600₫
2.992.000₫

Đầu ghi XVR4108HS-X1

2.238.500₫
4.070.000₫

Đầu ghi XVR5104HS-X1

1.936.000₫
3.520.000₫

Đầu ghi XVR5108HS-X

3.061.300₫
5.566.000₫

ĐẦU GHI XVR5104H-4KL-X

2.717.000₫
4.940.000₫

ĐẦU GHI XVR5108HS-4KL-X

4.019.400₫
7.308.000₫

ĐẦU GHI NVR1B08HS-8P

3.696.000₫
6.720.000₫

ĐẦU GHI 4 KÊNH HDCVI DAHUA XVR4104C-X1

1.573.000₫
2.860.000₫

ĐẦU GHI 5IN1 8 KÊNH DAHUA XVR4108C-X1

1.936.000₫
3.520.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 4 kênh HDCVI DAHUA DHI-XVR5104C-X1

1.694.000₫
3.080.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH HDCVI DAHUA XVR5104C-4KL-X

2.557.500₫
4.650.000₫

ĐẦU GHI 4 KÊNH 5IN1 DAHUA XVR5104C-4M

2.029.500₫
3.690.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: