Đầu ghi hình 4/8 kênh Dahua (17 sản phẩm)

DAHUA

Đầu ghi XVR1A04

2.222.000₫ 1.333.200₫
DAHUA

Đầu ghi XVR1A08

2.860.000₫ 1.716.000₫
DAHUA

Đầu ghi XVR4104HS-X1

2.992.000₫ 1.795.200₫
DAHUA

Đầu ghi XVR5104HS-X1

3.520.000₫ 2.112.000₫
DAHUA

Đầu ghi XVR4108HS-X1

4.070.000₫ 2.442.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI XVR5104H-4KL-X

4.940.000₫ 2.964.000₫
DAHUA

Đầu ghi XVR5108HS-X

5.566.000₫ 3.339.600₫