Đầu ghi hình 4/8 kênh Dahua (23 sản phẩm)

DAHUA

Đầu ghi XVR1A04

2.222.000₫ 1.199.880₫
DAHUA

Đầu ghi XVR1A08

2.860.000₫ 1.544.400₫
DAHUA

Đầu ghi XVR4104HS-X1

2.992.000₫ 1.615.680₫
DAHUA

Đầu ghi XVR4108HS-X1

4.070.000₫ 2.197.800₫
DAHUA

Đầu ghi XVR5104HS-X1

3.520.000₫ 1.900.800₫
DAHUA

Đầu ghi XVR5108HS-X

5.566.000₫ 3.005.640₫
DAHUA

ĐẦU GHI XVR5104H-4KL-X

4.940.000₫ 2.667.600₫
DAHUA

ĐẦU GHI XVR5108HS-4KL-X

7.308.000₫ 3.946.320₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR1B08HS-8P

6.720.000₫ 3.628.800₫