Đầu ghi hình AI

ĐẦU GHI HÌNH 04 KÊNH KBVISION AI KX-7104Ai

1.912.000₫
2.390.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 04 KÊNH KBVISION AI KX-CAi7104TH1

2.520.000₫
3.150.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 08 KÊNH KBVISION AI KX-7108Ai

2.656.000₫
3.320.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 08 KÊNH KBVISION AI KX-CAi7108TH1

3.440.000₫
4.300.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH KBVISION AI KX-DAi2K8104H2

4.720.000₫
5.900.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION AI KX-CAi7116H1

4.752.000₫
5.940.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH KBVISION AI KX-DAi2K8108H2

6.800.000₫
8.500.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION AI KX-CAi7216H1

7.072.000₫
8.840.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH KBVISION AI KX-EAi4K8104H2

7.600.000₫
9.500.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION AI KX-DAi8116H2

7.616.000₫
9.520.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION AI KX-DAi8216H2

9.840.000₫
12.300.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION AI KX-DAi2K8116H2

12.304.000₫
15.380.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION AI KX-DAi2K8216H2

13.680.000₫
17.100.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 32 KBVISION AI KX-DAi8232H2

15.344.000₫
19.180.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION AI KX-DAi8416H2

15.760.000₫
19.700.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION AI KX-DAi8816H2

20.880.000₫
26.100.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION AI KX-EAi4K8216H2

28.480.000₫
35.600.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH KBVISION AI KX-DAi8832H2

19.992.000₫
47.600.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: