Đầu ghi hình Camera (132 sản phẩm)

DAHUA

Đầu ghi XVR1A04

2.020.000₫ 1.212.000₫
KBVISION

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-8114N2

2.460.000₫ 1.476.000₫
DAHUA

Đầu ghi XVR1A08

2.600.000₫ 1.560.000₫
DAHUA

Đầu ghi XVR4104HS-X1

2.720.000₫ 1.632.000₫
KBVISION

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-8118N2

2.980.000₫ 1.788.000₫
DAHUA

Đầu ghi XVR5104HS-X1

3.200.000₫ 1.920.000₫
KBVISION

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KH-6104N2

3.380.000₫ 2.028.000₫
KBVISION

ĐẦU GHI HÌNH KX-IP KX-4K8104N2

3.580.000₫ 2.148.000₫