Đầu ghi hình CVI 16/32/64 kênh Kbvision KX(China) (12 sản phẩm)

KBVISION

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION KX-8216H1

11.280.000₫ 6.768.000₫
KBVISION

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH KBVISION KX-7232H1

12.500.000₫ 7.500.000₫
KBVISION

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION KX-8416H1

18.180.000₫ 10.908.000₫
KBVISION

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH KBVISION KX-8232H1

18.780.000₫ 11.268.000₫
KBVISION

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH KBVISION KX-8832H1

46.800.000₫ 28.080.000₫