Đầu ghi hình CVI 16/32/64 kênh Kbvision KX(China) (13 sản phẩm)

KBVISION

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION KX-D8216H1

11.280.000₫ 6.091.200₫
KBVISION

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH KBVISION KX-C7232H1

12.200.000₫ 6.588.000₫
KBVISION

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION KX-8416H1

18.180.000₫ 9.817.200₫
KBVISION

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH KBVISION KX-D8232H1

18.780.000₫ 10.141.200₫
KBVISION

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH KBVISION KX-D8832H1

46.800.000₫ 25.272.000₫