Đầu ghi hình CVI 4/8 kênh Kbvision KH(Taiwan) (2 sản phẩm)