Đầu ghi hình CVI 4/8 kênh Kbvision KR(Korea) (3 sản phẩm)