Đầu ghi hình CVI 4/8 kênh Kbvision KX(China) (8 sản phẩm)