Đầu ghi hình IP Kbvision KX(China)

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 4 KÊNH KBVISION KX-C4K8104SN2

1.701.000₫
3.780.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 8 KÊNH KBVISION KX-C4K8108SN2

1.863.000₫
4.140.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-C4K8116SN2

2.151.000₫
4.780.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-K8104PN2

2.169.000₫
4.820.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-C4K8116N2

2.511.000₫
5.580.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-C8104WN2

2.961.000₫
6.580.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-K8108PN2

3.141.000₫
6.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 16 KÊNH KBVISION KX-4K8216N2

4.135.500₫
9.190.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 32 KÊNH KBVISION KX-C4K8232N2

4.491.000₫
9.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 16 KÊNH KBVISION KX-C4K8416N2

5.310.000₫
11.800.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 32 KÊNH KBVISION KX-C4K8432N2

7.029.000₫
15.620.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-CA4K8216N2

7.470.000₫
16.600.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 16 KÊNH KBVISION KX-C4K8816N2

10.071.000₫
22.380.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 32 KÊNH KBVISION KX-4K8832N2

10.791.000₫
23.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 32 KÊNH KBVISION KX-CA4K8432N3

11.880.000₫
26.400.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-D4K8816NR3

13.131.000₫
29.180.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 32 KÊNH KBVISION KX-D4K8832NR3

14.310.000₫
31.800.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP 64 KÊNH KBVISION KX-D4K8864NR3

17.010.000₫
37.800.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 32 KÊNH KBVISION KX-E4K8832N4

17.910.000₫
39.800.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: