Đầu ghi hình IP Kbvision KX(China)

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 4 KÊNH KBVISION KX-C4K8104SN2

2.079.000₫
3.780.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 8 KÊNH KBVISION KX-C4K8108SN2

2.277.000₫
4.140.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-C4K8116SN2

2.629.000₫
4.780.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-K8104PN2

2.651.000₫
4.820.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-C4K8116N2

3.069.000₫
5.580.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-C8104WN2

3.619.000₫
6.580.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-K8108PN2

3.839.000₫
6.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 16 KÊNH KBVISION KX-4K8216N2

5.054.500₫
9.190.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 32 KÊNH KBVISION KX-C4K8232N2

5.489.000₫
9.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 16 KÊNH KBVISION KX-C4K8416N2

6.490.000₫
11.800.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 32 KÊNH KBVISION KX-C4K8432N2

8.591.000₫
15.620.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-CA4K8216N2

9.130.000₫
16.600.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 16 KÊNH KBVISION KX-C4K8816N2

12.309.000₫
22.380.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 32 KÊNH KBVISION KX-4K8832N2

13.189.000₫
23.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 32 KÊNH KBVISION KX-CA4K8432N3

14.520.000₫
26.400.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-D4K8816NR3

16.049.000₫
29.180.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 32 KÊNH KBVISION KX-D4K8832NR3

17.490.000₫
31.800.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP 64 KÊNH KBVISION KX-D4K8864NR3

20.790.000₫
37.800.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 32 KÊNH KBVISION KX-E4K8832N4

21.890.000₫
39.800.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: