Đầu ghi IP Dahua (32 sản phẩm)

DAHUA

ĐẦU GHI NVR1B04/L

2.400.000₫ 1.440.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR1B08/L

2.600.000₫ 1.560.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR2104HS-4KS2

3.300.000₫ 1.980.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR2108HS-4KS2

3.630.000₫ 2.178.000₫