Đầu ghi IP Dahua

ĐẦU GHI NVR1B04/L

1.320.000₫
2.400.000₫

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH DAHUA NVR1104HS-S3-DSS

1.369.500₫
2.490.000₫

ĐẦU GHI IP 8 KÊNH DAHUA NVR1108HS-S3-DSS

1.430.000₫
2.600.000₫

ĐẦU GHI NVR1B08/L

1.430.000₫
2.600.000₫

ĐẦU GHI NVR2104HS-4KS2

1.815.000₫
3.300.000₫

ĐẦU GHI NVR2108HS-4KS2

1.996.500₫
3.630.000₫

ĐẦU GHI NVR2116HS-4KS2

2.299.000₫
4.180.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP 16 KÊNH DAHUA DHI-NVR4116HS-4KS2/L

2.365.000₫
4.300.000₫

ĐẦU GHI NVR4104HS-4KS2

2.468.400₫
4.488.000₫

ĐẦU GHI NVR1B04HS-4P

2.640.000₫
4.800.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: