Đầu ghi IP Dahua (30 sản phẩm)

DAHUA

ĐẦU GHI NVR4108HS-4KS2

4.686.000₫ 1.874.400₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR2104HS-4KS2

3.300.000₫ 1.980.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR2108HS-4KS2

3.630.000₫ 2.178.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR2116HS-4KS2

4.180.000₫ 2.508.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR4104HS-4KS2

4.488.000₫ 2.692.800₫
DAHUA

ĐẦU GHI NVR4116HS-4KS2

5.400.000₫ 3.240.000₫
DAHUA

ĐẦU GHI 4 KÊNH IP NVR4104HS-W-S2

6.040.000₫ 3.624.000₫