ĐẦU GHI KBVISION IP

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-C4K8116SN2

4.144.000₫
5.180.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH IP KBVISION KX-C4K8108SN2

3.440.000₫
4.300.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH IP KBVISION KX-C4K8104SN2

3.184.000₫
3.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP 64 KÊNH KBVISION KX-D4K8864NR3

40.800.000₫
51.000.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 32 KÊNH KBVISION KX-D4K8832NR3

31.200.000₫
39.000.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH KBVISION IP KX-A4K8108N2

3.024.000₫
3.780.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH KBVISION IP KX-A4K8104N2

2.864.000₫
3.580.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-A8128N2

2.384.000₫
2.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-A8124N2

1.968.000₫
2.460.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 32 KÊNH KBVISION KX-CA4K8432N3

21.120.000₫
26.400.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-CA4K8216N2

13.280.000₫
16.600.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KH-C4K6216N2

9.584.000₫
11.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KH-C4K6104N2

4.304.000₫
5.380.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KH-C4K6108N2

4.592.000₫
5.740.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KH-C4K6232N2

11.904.000₫
14.880.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KH-D4K6816N3

31.984.000₫
39.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KH-D4K6832N3

39.792.000₫
49.740.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KH-D4K6864N3

42.384.000₫
52.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP 32 KÊNH KBVISION KX-E4K8832N4

31.840.000₫
39.800.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 32 KÊNH KBVISION KX-4K8832N2

19.184.000₫
23.980.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: