Đầu ghi Kbvision ip 16 kênh & 32 kênh

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH IP KBVISION KX-C4K8216SN2

3.518.200₫
7.180.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH IP KBVISION KX-D4K8416N3

10.927.000₫
22.300.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH IP KBVISION KX-D4K8816NR3

15.572.200₫
31.780.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH IP KBVISION KX-C4K8232SN2

5.243.000₫
10.700.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH IP KBVISION KX-D4K8432N3

11.544.400₫
23.560.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-C4K8116SN2

2.538.200₫
5.180.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-CA4K8216N2

8.134.000₫
16.600.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 32 KÊNH KBVISION KX-CA4K8432N3

12.936.000₫
26.400.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 32 KÊNH KBVISION KX-D4K8832NR3

19.110.000₫
39.000.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 32 KÊNH KBVISION KX-DA4K8832N3

34.888.000₫
71.200.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP 32 KÊNH KBVISION KX-E4K8832N4

19.502.000₫
39.800.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 16 KÊNH KBVISION KX-4K8216N2

4.503.100₫
9.190.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 16 KÊNH KBVISION KX-C4K8416N2

5.782.000₫
11.800.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 16 KÊNH KBVISION KX-C4K8816N2

10.966.200₫
22.380.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 32 KÊNH KBVISION KX-4K8832N2

11.750.200₫
23.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 32 KÊNH KBVISION KX-C4K8232N2

4.890.200₫
9.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 32 KÊNH KBVISION KX-C4K8432N2

7.653.800₫
15.620.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KH-C4K6216N2

5.870.200₫
11.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KH-C4K6232N2

7.291.200₫
14.880.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KH-D4K6816N3

19.590.200₫
39.980.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: