Đầu ghi Kbvision ip 16 kênh & 32 kênh

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH IP KBVISION KX-C4K8216SN2

5.744.000₫
7.180.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH IP KBVISION KX-D4K8416N3

17.840.000₫
22.300.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH IP KBVISION KX-D4K8816NR3

25.424.000₫
31.780.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH IP KBVISION KX-C4K8232SN2

8.560.000₫
10.700.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH IP KBVISION KX-D4K8432N3

18.848.000₫
23.560.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-C4K8116SN2

4.144.000₫
5.180.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-CA4K8216N2

13.280.000₫
16.600.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 32 KÊNH KBVISION KX-CA4K8432N3

21.120.000₫
26.400.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 32 KÊNH KBVISION KX-D4K8832NR3

31.200.000₫
39.000.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 32 KÊNH KBVISION KX-DA4K8832N3

56.960.000₫
71.200.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP 32 KÊNH KBVISION KX-E4K8832N4

31.840.000₫
39.800.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 16 KÊNH KBVISION KX-4K8216N2

7.352.000₫
9.190.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 16 KÊNH KBVISION KX-C4K8416N2

9.440.000₫
11.800.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 16 KÊNH KBVISION KX-C4K8816N2

17.904.000₫
22.380.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 32 KÊNH KBVISION KX-4K8832N2

19.184.000₫
23.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 32 KÊNH KBVISION KX-C4K8232N2

7.984.000₫
9.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP NETWORK 32 KÊNH KBVISION KX-C4K8432N2

12.496.000₫
15.620.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KH-C4K6216N2

9.584.000₫
11.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KH-C4K6232N2

11.904.000₫
14.880.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KH-D4K6816N3

31.984.000₫
39.980.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: